Lemmikit asunnon vuokrauksessa

Lemmikit asunnon vuokraaminen - Digivakuuden korvaus

Lemmikit asunnon vuokrauksessa

Lemmikit asunnon vuokrauksessa

Yleistä

Lemmikin pitäminen vuokra-asunnossa on sallittua, ellei sitä ole erikseen kielletty vuokrasopimuksessa. Jos lemmikit on kielletty, se liittyy useimmissa tapauksissa riskiin normaalia suurempaan kulumaan. Toinen yleinen syy kieltämiseen on allergia joko vuokranantajan perheessä, tai se, että vuokranantaja haluaa varata huoneiston jatkossa myös allergikkojen käyttöön.

Lemmikkien kieltäminen tulisi ottaa huomioon jo vuokrausilmoituksessa, eli ilmoittaa hakijoille jo etukäteen, että asunnossa lemmikit ovat kielletty.

Jos lemmikkiä ei ole vuokrasopimuksessa kielletty, hyvien vuokralaistapojen mukaista on kuitenkin ilmoittaa lemmikistä vuokranantajalle. Erityisesti jos on kyse esimerkiksi 60 kiloa painavasta energisestä huskysta, joka kuluttaa asuntoa ihan eri tavalla kuin 5 kiloa painava mopsi.

Vakuutusyhtiöiden kanta korvauksiin

Kotivakuutuksien korvausehdot eivät välttämättä aina ole yksiselitteisiä. Käytännössä kuitenkin kaikista kotivakuutuksista on rajattu pois lemmikkieläinten aiheuttamat tavanomaiset vahingot. Äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vahingot sen sijaan voivat kuulua kotivakuutuksen piiriin.

Tavanomainen kuluminen ja korjauslukujen korvaaminen

Vuokralaisen ei tarvitse korvata tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneita korjauskuluja, ei myöskään lemmikkien kohdalla.

Jos lemmikkien pito on vuokrasopimuksessa kielletty

Mikäli lemmikkien pito on vuokrasopimuksessa erikseen kielletty, lemmikkien aiheuttamia jälkiä tai muita lemmikeistä johtuvia vahinkoja ei pidetä asunnon tavanomaisena kulumisena ja vuokralainen on lähes poikkeuksetta korvausvelvollinen. Tässä tapauksessa pieniäkään lemmikkieläinten aiheuttamia jälkiä ei voida pitää tavanomaisena kulumisena.

Jos lemmikkien pito on vuokrasopimuksessa sallittu

Jos lemmikkien pitäminen on vuokrasopimuksessa sallittu (sitä ei ole siis erikseen kielletty), vuokranantaja hyväksyy lemmikkien asuntoon aiheuttamat kulumat tavanomaisena kulumisena, esimerkiksi sen, että lattiapintoihin voi syntyä kulumaa.

Vahingot ovat usein tulkintakysymyksiä

Mikä näyttäytyy vuokranantajalle vuokralaisen vastuulla olevana kulumana, ei sitä usein vuokralaisen mielestä kuitenkaan ole.

Kuitenkaan esimerkiksi lemmikkien aiheuttamat puremajäljet asunnon kiinteissä kalusteissa, tai kynnenjäljet seinissä, eivät ole enää tavanomaista kulumista, vaan vuokralaisen on korvattava näiden jälkien korjaamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset riippumatta siitä, onko lemmikkieläinten pitoa kielletty vuokrasopimuksessa vai ei. Lemmikkien eritteiden aiheuttamia erilaisia haju- tai jälkihaittoja ei myöskään katsota tavanomaiseksi kulumiseksi.

Alkutarkastus on tärkeä

Vuokranantajan ja vuokralaisen on suositeltavaa vuokrasuhteen alussa ottaa yhdessä valokuvia huoneistosta ja laatia huoneiston kunnosta alkutarkastus, joka liitetään allekirjoitettuna vuokrasopimuksen liitteeksi. Vuokrasuhteen päättyessä huoneiston kuntoa voidaan verrata näihin vuokrasuhteen alussa tehtyihin havaintoihin. Jos tällöin havaitaan lemmikkien aiheuttaneen tavanomaisen kulumisen ylittäviä vahinkoja tai haittoja huoneistolle, on vuokranantajan hyvä muistaa valokuvata ja mainita havaitsemansa seikat lopputarkastusraportissa ennen kuin vahinkoja tai haittoja ryhdytään poistamaan. Mikäli haittojen poistaminen edellyttää esimerkiksi erikoissiivousta, korvauksien kannalta vuokranantajan on suositeltavaa hankkia myös alan ammattilaisen lausunto, jossa todetaan haittojen olemassaolo sekä se, mitkä toimenpiteet ovat tarpeellisia haitan poistamiseksi.

Digivakuuden korvaus

Ellei vuokrasopimuksessa ole lemmikkejä erikseen kielletty, Digivakuus lähtökohtaisesti korvaa vuokranantajalle muut kuin tavanomaisen kulumisen.

Vuokralaisen on hyvä tiedostaa, että korvaustapauksissa vuokralainen on kuitenkin aina lopullinen maksaja: Digivakuus korvaa vuokranantajalle, ja sen jälkeen vuokralainen on velvollinen korvaamaan korjauskulut Digivakuudelle.

Kuka päättää mitä korvataan?

Digivakuus korvaa vahinkoja samoilla periaatteilla kuin perinteinen rahavakuus, hyvää korvauskäytäntöä noudattaen. Korvaukset ovat usein tulkintakysymyksiä, ja tässä on useimmiten tukeuduttava valokuviin (alku- ja lopputilanne).

Nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että Digivakuus korvaa sen, mitä useimmat vuokranantajat pitävät korvattavana vahinkona, esimerkiksi normaalia suuremmat naarmut lattiassa, selkeästi puutteellinen loppusiivous, tai jos seinästä puuttuu pala (koira on pureskellut seinää). Nämä siis esimerkkeinä.

Normaalista käytöstä johtumattomat vauriot korvataan siihen summaan asti mitä nimenomaisen vaurion korjaaminen maksaa, kuitenkin aina valitun vakuussumman rajoissa (maksimi on tällä hetkellä 3000 €).

Ota yhteyttä Digivakuuden asiakaspalveluun

Jos sinulla on kysyttävää korvauksiin liittyen, tai haluat ottaa Digivakuuden käyttöön, aloita osoitteesta Digivakuus.fi – siellä on paljon vastauksia erilaisiin kysymyksiin. Voit myös olla meihin suoraan yhteydessä joko soittamalla asiakaspalveluun 029 0020 507 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen apua@vuokratieto.fi.